Kde se můžeme potkat?

►► Hračkotéka pop-up store, Růžová 7 Praha 1, březen a duben 2018 ►►
Festival MINI, Továrna Praha Holešovice, 11.-12.5.2018